Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Gamma

Thiết bị và Dụng cụ Đào tạo Bảo trì và chăm sóc xe

Cung cấp các giải pháp đồng bộ về tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt các trang thiết bị và dụng cụ trong các ngành công nghiệp ô tô, cơ khí chế tạo.

 

Cung cấp các trang thiết bị, học cụ đào tạo nghề, các khóa học trực tuyến.

 

 

Cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ tiên tiến về sửa chữa, bảo trì và chăm sóc xe